Już czwarty raz aktywizujemy mieszkanki i mieszkańców Mazowsza

Przekazujemy dotacje na mini-projekty lokalnie działających!

Kwota

Możecie odtrzymać dotację na swój
mini-projekt w wysokości
od 2000 zł do 6000 zł.

Dla kogo?

Dla organizacji pozarządowych, nieformalnych grup mieszkańców
i grup samopomocowych.

Na co?

Wspólne działania realizowane na terenie województwa mazowieckiego realizowane od 1 sierpnia do 30 listopada 2024.

O Mazowieckiej Aktywacji

#MazowieckaAktywacja to konkurs grantowy dla lokalnie działających, którego celem jest rozwój aktywności społecznej na Mazowszu.

Chcemy zachęcić do włączenia się w działania społeczne zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne.

Pragniemy, by projekty w ramach #MazowieckaAktywacja były inspiracją  do realizowania innowacyjnych i twórczych działań, które będą rozwijać społeczności lokalne i wnosić w nie coś nowego. 

Ważne jest dla nas również, aby zmotywować organizacje, które są uśpione i te, które działają w niesprzyjających warunkach.

Aktualności

Wyniki końcowe MA2023

Wyniki #MazowieckaAktywacja2023

Lista dofinansowanych mini-projektów wraz z łączną liczbą punktów i przyznaną kwotą dofinansowania Lp. ID. Nazwa Realizatora Status Realizatora Nazwa organizacji wnioskującej/wspierającej Suma oceny merytorycznej, strategicznej i partycypacyjnej Kwota przyznanego dofinansowania

Przeczytaj »
Wyniki oceny merytorycznej

Wyniki oceny merytorycznej – cz.1

Oto lista wniosków zakwalifikowanych do oceny partycypacyjnej. Kolejność wniosków jest podana w oparciu o numer wniosku. Szczegółowa punktacja zostanie udostępniona po zakończeniu całościowej procedury oceny. Do oceny zostały zakwalifikowane wszystkie

Przeczytaj »

Operatorzy programu

Skip to content