Mazowiecka Aktywacja

Program mini-grantów od 2000 do 7000 zł. Weź udział i działaj na rzecz społeczności lokalnej!

O programie

1

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać działające na Mazowszu organizacje pozarządowe (m.in. fundacje, stowarzyszenia, KGW, OSP, kluby sportowe czy spółdzielnie socjalne) oraz nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe.

2

Co finansujemy?

Finansujemy mini-projekty o charakterze społecznym (czyli nie zakup sprzętu), które bazują na wspólnym działaniu na rzecz dobra wspólnego. Mini-projekty mogą być realizowane na terenie Mazowsza w okresie od 15 lipca do 30 listopada.

3

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składane są tylko w wersji elektronicznej do 6 czerwca 2023 do północy. Aby złożyć wniosek nieformalne grupy mieszkańców oraz grupy samopomocowe muszą zaangażować organizację wspierającą, która pomoże w kwestiach formalno administracyjnych..

4

Generator wniosków

Generator jest dostępny na stronie www.mazowieckaaktywacja.pl. Pozwala on zapisać wniosek w dowolnym momencie i ponownie do niego wrócić (zanotujcie kod dostępu!). Wypełnienie będzie możliwe do 6 czerwca.

5

Kto ocenia wnioski?

Ocena wniosków jest trzyetapowa. Najpierw dokonujemy oceny formalnej, następnie zespół ekspertek ocenia merytorycznie, a na końcu to sami wnioskodawcy dokonują oceny partycypacyjnej.

6

Ocena partycypacyjna

To coś, co wyróżnia #MazowieckąAktywację – u nas to sami wnioskodawcy decydują o tym, które mini-projekty otrzymają dofinansowanie! Na etapie pisania wniosku wskazujecie osobę, która w Waszym imieniu będzie oceniać! 26 czerwca odbędzie się szkolenie online dla oceniających!

7

Kiedy wyniki?

Wyniki oceny merytorycznej planujemy do 20 czerwca, następnie w dniach 21-23 czerwca przekażemy wnioski do oceny partycypacyjnej, która będzie trwać do 30 czerwca. Ostateczna lista projektów zostanie opublikowana do 5 lipca.

8

Wypłata pieniędzy

Wypłata środków nastąpi po podpisaniu umowy na realizację mini-projektu. Podpisanie umowy będzie w formie elektronicznej. Warunkiem podpisania umowy będzie udział w obowiązkowym szkoleniu online dla grantobiorców, które odbędzie się w dniach 6-10 lipca.

9

Sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie z realizacji projektu należy zlożyć do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu realizacji projektu. Ostatecznym terminm złożenia jest 10 grudnia.

Nasi grantobiorcy

Grupa nieformalna Z południowego Mazowsza

„Pozyskaliśmy miejsce spotka-bazę do dalszych działań i mieliśmy okazję wspólnie z mieszkańcami stworzyć coś dla dobra wszystkich. Wieś „zobaczyła” nasze działałania co przełożyło się pozytywny odbiór i większe zaangażowanie mieszkańców.”

Grupa nieformalna z okolic Radomia

„#Mazowieckaaktywacja to była wielką radością. Sprawdził się nasz pomysł, organizacja, dopisali uczestnicy, dobra pogoda przy zajęciach z aktywności. Instytucje z którymi współpracowaliśmy chętnie nam pomagały. Projekt pisałyśmy w pośpiechu, ale sprawdziły się wszystkie działania i zaplanowane finanse. Wielka satysfakcja”

Organizacja pozarządowa z Żyrardowa

#Mazowiedcka Aktywacja to kolejne ciekawe doświadczenie w kontekście nabierania wprawy w pisaniu wniosków oraz możliwość organizacji ciekawego wydarzenia dla mieszkańców miasta i okolic.”

Skip to content