Misja programu i główne założenia

#MazowieckaAktywacja to konkurs grantowy dla lokalnie działających! Jego celem jest rozwój aktywności społecznej na terenie województwa mazowieckiego oraz pogłębianie integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza.

Poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych przez lokalne organizacje pozarządowe, nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe chcemy integrować i aktywizować mieszkańców Mazowsza.

W ramach programu prowadzimy nabory wniosków na inicjatywy społeczne, które:

  • wynikają ze zdiagnozowanego problemu lub potrzeby społecznej;
  • zmierzają do zaspokojenia potrzeby czy rozwiązania problemu społeczności lokalnej;
  • służą pobudzeniu aktywności tej społeczności;
  • przyczyniają się do pogłębiania integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza;
  • posiadają potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w lokalnym środowisku.

Oznacza to, że pomagamy realizować pomysły mieszkanców i mieszkanek Mazowsza, by wspólnie działać na rzecz dobra wspólnego.

Co nas wyróżnia?

#MazowieckaAktywacja to konkurs grantowy skierowany nie tylko do organizacji pozarządowych, czyli m.in. fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych, ale także do nieformalnych grup mieszkańców oraz grup samopomocowych, które działają na terenie woj. mazowieckiego.

Chcemy zachęcić organizacje pozarządowe, nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe, bez względu na ich staż działania do realizowania innowacyjnych i twórczych działań, które będą rozwijać społeczności lokalne i wnosić w nie coś nowego.

#MazowieckaAktywacja to impuls do działania, który pozwoli zainicjować społeczne zmiany.

Partycypacja, transparentność, demokratyzacja, edukacja to cechy, które towarzyszą naszym konkursom i inicjatywom. 

Ocena wniosków i wybór ofert będą przeprowadzone w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, dlatego będzie składała się aż z trzech etapów:

  • Oceny formalnej

  • Oceny eksperckiej

  • Oceny partycypacyjnej

Ostatni etap oceny, ocena partycypacyjna w konkursie trafi w ręce wnioskodawców. Będzie wykonywana przez osoby z organizacji pozarządowych, nieformalnych grup mieszkańców i grup samopomocowych, które uczestniczą w konkursie. 

Operatorzy programu

Loga "Mazowsze dla Organizacji Pozarządowych" i Mazowsza
Logotypy realizatorow
Skip to content