Poniższy formularz służy do złożenia wniosku w konkursie grantowym #MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających” edycja 2021. Formularz nie posiada opcji zapisu roboczego. Sugerujemy przygotowanie treści fiszki w edytorze tekstu, a następnie przeklejenie go formularza.

Do złożenia fiszki pozostało

0
Months
:
0
Dni
:
0
Godzin
:
0
Minut
:
0
Secs
Prosimy podać nazwę organizacji, grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej składającej wniosek w programie.
Prosimy podać krótki tytuł charakterystyczny dla Waszej inicjatywy
(pytania pomocnicze: Na jaką potrzebę społeczną chcecie odpowiedzieć Waszym działaniem? Co sprawia, że ta potrzeba występuje? Jakie powoduje negatywne skutki? W jaki sposób dowiedzieliście się o tej potrzebie? Czy, a jeśli tak to w jaki sposób konsultowaliście opisane tu zjawiska z grupą docelową, której dotyczy projekt lub inicjatywa?)
(pytania pomocnicze: Kto jest odbiorcą Waszych działań? Czym charakteryzuje się grupa docelowa? Jakie elementy charakterystyki wpływają na występującą potrzebę: miejsce zamieszkania, otoczenie, posiadane umiejętności, postawy, sytuacja życiowa, inne? Jakie trudności, bariery, wyzwania dotykają osoby z grupy docelowej?)
(pytania pomocnicze: Jaki jest cel Waszego działania? Co chcecie osiągnąć dzięki zrealizowaniu projektu lub inicjatywy jednorazowej? W jaki sposób zrealizujecie projekt od strony merytorycznej i organizacyjnej?)
(pytania pomocnicze: Czy działanie ma zainicjować zmianę społeczną, czy jest kolejnym etapem działania w kierunku oczekiwanej zmiany? Na czym chcecie, aby polegała ta zmiana? W jaki sposób Wasza inicjatywa przyczyni się do osiągnięcia zmiany? Jakie inne działania (etapy) wdrażające zmianę już zrealizowaliście lub planujecie zrealizować? W jaki sposób Wasza inicjatywa społeczna wzmocni wdrażaną zmianę?)
(pytania pomocnicze: Z kim zrealizujecie Wasze działanie? Kto wejdzie w skład zespołu projektowego? Jakie osoby spoza stałego zespołu organizacji lub grupy zaangażujecie do działania? Czy, a jeśli tak to w jaki sposób zaangażujecie lokalne podmioty: publiczne, gospodarcze, społeczne?)
Prosimy o podanie granicznych dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji inicjatywy społecznej. Zgodnie z regulaminem konkursu działania mogą być realizowane od 16 sierpnia 2021 do 15 grudnia 2021 r.
(Wskażcie całkowity koszt inicjatywy społecznej)
(Wskażcie kwotę o jaką wnioskujecie)
(Jeżeli zakładacie wkład własny do inicjatywy społecznej wskażcie jego kwotę. W przypadku braku wkładu własnego wpiszecie 0)
(Opiszcie co stanowi wkład własny do inicjatywy społecznej i w jaki sposób go skalkulowaliście)
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dla uczestników zadania. Zobacz treść klauzuli

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.